họ tên Huynh Cong Sinh Email huynhcongsinh@gmail.com Chức vụ Chairman
họ tên Tran Thanh Nhan Email trangia5354@gmail.com Chức vụ VICE Chairman
họ tên Phan Thi Bich Dao Email PThiBichDao@Savills.com.vn Chức vụ TREASURER
họ tên Le Thi My Phuong Email le-thi-my.phuong@siemens.com Chức vụ COMMITTEE
họ tên Le Thi Thu Email lethithu314@yahoo.com Chức vụ COMMITTEE
họ tên Mai Tu Anh Email apur@hoteldelopera.com Chức vụ COMMITTEE
họ tên Võ Thị Thanh Bình Email pom@furamavietnam.com Chức vụ COMMITTEE
họ tên Gabriel Tan Email gabtankee@gmail.com Chức vụ Tư vấn viên

Liên hệ

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn