Thông tin cá nhân

Ngày tháng năm sinh
Email 2
Điện thoại di động

Thông tin công ty

Ngày thành lập
Lĩnh vực kinh doanh
(liệt kê chi tiết sản phẩm và dịch vụ)
Avarta / Logo

Liên hệ

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn