Kiến thức

Quy định mới về cấp hộ chiếu phổ thông:

Theo thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 6/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cấp cho công dân Việt Nam có thời hạn như sau: 10 năm (nếu cấp cho người từ 14...

Xem tiếp

Mua sản phẩm thủ công từ người sản xuất, trường hợp nào được lập bảng kê:

Theo công văn số 43269/CT-HTr ngày 28/6/16của Cục Thuế TP. Hà Nội về trường hợp doanh nghiệp được lập bảng kê theo mẫu 01/TNDN để hạch toán chi phí mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa,...

Xem tiếp

Tiền bồi thường hợp đồng được miễn tính thuế TNCN

Theo công văn số 45534/CT-HTr ngày 7/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 thì các khoản bồi thường theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng...

Xem tiếp

Học phí thạc sĩ dành cho người lao động được chấp nhận là chi phí hợp lý

Theo công văn số 46804/CT-HTr ngày 13/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về trường hợp Công ty có chi trả học phí cho người lao động đi học thạc sỹ thì khoản tiền học phí này được hạch toán vào chi phí...

Xem tiếp

Chưa phải lập hóa đơn khi thu tiền cọc trước khi ký hợp đồng bán căn hộ

Công văn số 39313/CT-HTr ngày 13/6/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội đã trả lời ba vấn đề liên quan đến việc lập hóa đơn khi thu tiền đặt cọc, thu tiền theo tiến độ và khi chiết khấu thanh toán cho khách...

Xem tiếp

Cách tính thuế đối với cước vận chuyển và khoản phụ thu của hãng tàu

Công văn số 6142/BTC-CST ngày 9/5/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế đối với giá và các khoản phụ thu ngoài giá cước vận chuyển bằng đường biển của hãng tàu nước ngoài và hãng tàu...

Xem tiếp

Khoản chiết khấu thương mại được miễn tính thuế GTGT

Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà người bán giảm giá niêm yết cho người mua hàng với số lượng lớn. Theo quy định tại khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC , trường hợp cơ sở kinh doanh áp...

Xem tiếp

Danh sách 14 đơn vị đủ điều kiện giám định máy móc đã qua sử dụng

Công văn số 2652/BKHCN-ĐTG ngày 22/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố (đợt 1) Danh sách 14 đơn vị đủ điều kiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được...

Xem tiếp

Về việc thanh toán chi phí của công ty qua thẻ tín dụng

Theo Công văn số 2543/TCT-KK ngày 08/6/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng được đảm bảo bằng tài khoản ngân hàng của Công ty, ủy quyền cho Ngân hàng tự...

Xem tiếp

Kể từ ngày 5/6/2016, xe mô tô, xe gắn máy không còn phải nộp phí đường bộ

Theo Thông tư số 78/2016/TT-BTC ngày 3/6/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính, theo đó, kể từ ngày 5/6/2016, xe mô tô, xe...

Xem tiếp

Displaying results 1-10 (of 14)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Liên hệ

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn