Kiến thức

Học phí thạc sĩ dành cho người lao động được chấp nhận là chi phí hợp lý

20/07/2016 12:17

Theo công văn số 46804/CT-HTr ngày 13/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về trường hợp Công ty có chi trả học phí cho người lao động đi học thạc sỹ thì khoản tiền học phí này được hạch toán vào chi phí hợp lý nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

thac-sy-hoc-phi-(1).jpg
Đối với đơn vị thu học phí đào tạo thạc sỹ phải lập biên lai thu học phí nếu đây là khoản thu thuộc NSNN hoặc lập hóa đơn nếu là khoản thu ngoài NSNN

Download Công Văn >>> Tại Đây
 
(Nguồn: Bản tin Luật Việt Nam)

Displaying results 1-10 (of 14)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Liên hệ

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn