Kiến thức

Khoản chiết khấu thương mại được miễn tính thuế GTGT

28/06/2016 12:26


Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà người bán giảm giá niêm yết cho người mua hàng với số lượng lớn.

Theo quy định tại khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC , trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại.
5408-1.png5408-2.png

Theo đó công văn số 5408/TCT-CS ngày 16/12/2015 của Tổng cục Thuế đề cập rõ hơn thì khoản chiết khấu thương mại được miễn tính thuế GTGT

(Nguồn: Bản tin Luật Việt Nam)

Displaying results 1-10 (of 14)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Liên hệ

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn