Kiến thức

Mua sản phẩm thủ công từ người sản xuất, trường hợp nào được lập bảng kê:

17/08/2016 10:49

Theo công văn số 43269/CT-HTr ngày 28/6/16của Cục Thuế TP. Hà Nội về trường hợp doanh nghiệp được lập bảng kê theo mẫu 01/TNDN để hạch toán chi phí mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra

Theo lý giải tại Công văn này, khái niệm "người sản xuất thủ công" đề cập tại điều khoản nêu trên được hiểu là những cá nhân không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hoạt động sản xuất không theo quy định tại Điều 66, Điều 68 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

(Nguồn: Bản tin Luật Việt Nam)

File đính kèm: CV43269_28062016CTHN.pdf

Displaying results 1-10 (of 14)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Liên hệ

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn