Kiến thức

Tiền bồi thường hợp đồng được miễn tính thuế TNCN

20/07/2016 12:25

Theo công văn số 45534/CT-HTr ngày 7/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 thì các khoản bồi thường theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng được miễn tính thuế TNCN.
mien-thue-thu-nhp-ca-nhan-(1).jpg

congvan.png

Theo đó, trường hợp cá nhân được doanh nghiệp chi trả tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng thì khoản tiền bồi thường này không bị tính thuế TNCN
 
(Nguồn: Bản tin Luật Việt Nam)

Displaying results 1-10 (of 14)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Liên hệ

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn