Tin tức SPC

Hành trình 10 năm của Câu lạc bộ Kết nối

24/12/2018 09:10

(SGT Club) - Câu lạc bộ Kết nối (SPC) thuộc Saigon Times Club được thành lập ngày 18-12-2008, tập hợp các chuyên gia làm việc trong ngành nghề mua hàng của các công ty trong nước, có mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và phát huy sức mạnh tập thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với số thành viên ban đầu chỉ 60 người, nhưng đến nay đã quy tụ hơn 500 thành viên.

TBKTSG Online xin giới thiệu hành trình 10 năm kết nối của SPC.

 

Liên hệ

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn